ಹಗುರವಾದ ದ್ರವ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್