ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ / ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಂಟೇನರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗ